Наложен платеж, осигуряващ ви задоволително пазаруване

Правила и условия

Преглед

Този уебсайт/приложение се управлява от екипа на Zarotravel. В целия уебсайт/приложение термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за екипа на Zarotravel. Zarotravel предлага този уебсайт/приложение, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този уебсайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Като посещавате нашия уебсайт и/или правите покупка от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („УСЛОВИЯ“, „Условия“), включително всички допълнителни условия, правила и политики, посочени в тези Общи условия и/или достъпни чрез хипервръзки. Тези УСЛОВИЯ се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, преди да влезете или използвате нашия уебсайт/приложение. С достъпа или използването на която и да е част от уебсайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до Уебсайта/Приложението или да използвате каквито и да е Услуги. Ако тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също ще бъдат предмет на тези УСЛОВИЯ. Можете да прегледате текущата версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт/приложение. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта/приложението след каквито и да било промени представлява приемането от ваша страна на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Съгласявайки се с тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, вие нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да е незаконни или неоторизирани цели и нямате право, когато използвате уебсайта, да нарушавате законите, които са в сила във вашата юрисдикция (включително, без ограничение, авторското право).
Не трябва да предавате червеи, вируси или друг код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки потребител по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (с изключение на информацията за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и може да включва (а) предавания през различни мрежи и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана при прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, дублирате, продавате, препродавате или използвате каквато и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или всеки контакт на уебсайта/приложението, чрез което се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВОРЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този уебсайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този уебсайт е предоставен само за информационни цели и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Използването на материалите на този уебсайт е на ваш собствен риск.
Този уебсайт може да съдържа историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и е предназначена само като източник на информация. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме каквато и да е информация на нашия уебсайт. Вие се съгласявате, че сте отговорни за наблюдението на промените в нашия уебсайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или част или част от нея).